18/11/2016 | 0

Airbnb chuyển mình thành Cty du lịch

Airbnb chuyển mình thành Cty du lịch

Los Angeles, California – Airbnb giới thiệu một chương trình mới, mang tên Trips, để chuyển mình thành một công ty du lịch.

Đây là sự mở rộng đáng kể nhất kể từ khi công ty được thành lập từ 8 năm trước như là một công ty dịch vụ mướn nhà và chung cư. Tổng giám đốc công ty, ông Brian Chesky khai mạc sự kiện kéo dài ba ngày ở Los Angeles. Ông cho biết Airbnb sẽ tạo cơ hội cho du khách lên lịch trình cho nhiều giờ hoặc nhiều ngày với kinh nghiệm địa phương xác thực hơn. Theo ông Chesky, dịch vụ hiện nay là sự nâng cấp của ứng dụng Airbnb tại 12 thành phố và sẽ có tại hơn 50 thành phố trong năm tới. Dịch vụ du lịch có thể giúp Airbnb di chuyển xa hơn là chỉ một thương nghiệp cho mướn nhà và để biện minh cho giá trị 30 tỷ Mỹ kim của mình, vượt qua giá trị của bất kỳ công ty khách sạn nào.

Điều này cũng ăn khớp với một chiến dịch mà công ty tung ra vào đầu năm nay để khuyến khích du khách bỏ qua những địa điểm du lịch và khách sạn lớn, thay vào đó sống giống như là người địa phương khi ở ngoại quốc. Dịch vụ du lịch được giới thiệu khi công ty đối mặt với sự áp đặt qui định trên toàn thế giới, chẳng hạn như các thành phố New York, Amsterdam và Berlin, nhằm hạn chế việc thuê mướn ngắn hạn, gây ra tình trạng thiếu nhà tại những thị trường khó mướn nhà.

Tháng 10 năm 2016, Thống Đốc tiểu bang New York Cuomo ký một đạo luật, đặt ra các qui định mới đối với các công ty cho mướn nhà trên mạng giống như Airbnb. Luật hiện hành của tiểu bang New York cấm các chủ nhà ở đô thị cho mướn nhà dưới 30 ngày nếu họ không có mặt. Luật vừa được cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua sẽ cấm cả việc quảng cáo cho mướn vi phạm luật hiện hành. (Nguyên Trân)