25/03/2020 | 0

Ai sẽ nhận được chi phiếu hỗ trợ từ dự luật kích thích kinh tế

Ai sẽ nhận được chi phiếu hỗ trợ từ dự luật kích thích kinh tế

Reuters

Trong khi quốc hội thúc đẩy thông qua dự luật kích thích kinh tế trị giá 2 nghìn tỷ Mỹ Kim, một số người Mỹ có thể mong đợi các tấm chi phiếu từ chính phủ để giúp họ đối phó với sự tàn phá kinh tế xuất phát từ cuộc khủng hoảng coronavirus.  Các chi phiếu hỗ trợ dự kiến là $1,200 Mỹ Kim cho cá nhân, hoặc $2,400 Mỹ Kim cho những cặp vợ chồng khai thuế thu nhập chung. Nó cũng bao gồm $500 mỗi đứa con. Nhưng quý vị phải đáp ứng một số điều kiện để nhận được tiền, dựa trên thu nhập đã điều chỉnh (adjusted gross income)  trong tờ khai thuế mới nhất của quý vị .

Nếu quý vị kiếm được hơn $75,000 Mỹ Kim với tư cách cá nhân, $112,500 Mỹ Kim với tư cách là chủ gia đình (head of household)  hoặc $150,000 Mỹ Kim nếu quý vị kết hôn và khai thuế chung với người hôn phối, số tiền của những chi phiếu đó sẽ bắt đầu giảm. Số tiền sẽ được giảm 5 Mỹ Kim cho mỗi 100 Mỹ Kim vượt qua các ngưỡng đó. Nếu quý vị có thu nhập $99,000 Mỹ Kim với tư cách cá nhân, $146,500 Mỹ Kim cho chủ  gia đình có một con và $198,000 Mỹ Kim cho cặp khai thuế chung không có con, thì quý vị sẽ không nhận được tiền. Tuy nhiên, quý vị vẫn đủ điều kiện để nhận chi phiếu nếu quý vị không có thu nhập hoặc nếu quý vị chỉ dựa vào các chương trình phúc lợi của  chính phủ như tiền  SSI, hoặc Social Security. Quý vị  phải có số An sinh Xã hội hợp lệ để nhận được tiền.

Mộc Miên

Cùng chuyên mục