Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống Người Yêu Của Lính Ai nói với em & Không bao giờ ngăn cách

Ai nói với em & Không bao giờ ngăn cách

https://www.youtube.com/watch?v=5H8QbMKgbzg

Chương trình NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH kỳ này thân gửi lời cảm ơn đến với các ân nhân đã gửi tiền đến hội H.O. tháng 8/2014. 2 bài hát Ai Nói Với Em (Minh Kỳ & Huy Cường) & Không Bao Giờ Ngăn Cách (Trần Thiện Thanh) được chương trình gửi đến quý vị, nhất là những người lính, người yêu lính và những người đã một thời khoác áo chính y. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.