26/02/2016 | 0

Ái Nhĩ Lan bầu cử quốc hội

Ái Nhĩ Lan bầu cử quốc hội

Castlebar, Ái Nhĩ Lan. (Reuters) – Hôm nay, cử tri Ái Nhĩ Lan đã đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử được tiên đoán sẽ không có đảng nào chiến thắng rõ rệt.

Nền kinh tế là trung tâm vận động bầu cử, cử tri muốn chấm đứt nhiều năm phải sống dưới các chính sách khắc khổ, và lo ngại bất ổn chính trị. Thủ tướng Enda Kenny đi bỏ phiếu với hy vọng đảng Fine Gael sẽ chiếm đa số ghế như cuộc bầu cử trước. Cuộc bầu cử có thể làm cho 2 đảng lớn nhất phải chọn lựa liên kết nhau và sự liên kết không ổn định này tạo lo ngại cho tương lai Ái Nhĩ Lan.

Ông Kenny đã hô hào giữ sự phục hồi để thuyết phục cử tri chưa có quyết định. Kết quả thăm dò cho thấy liên minh cầm quyền hiện giờ sẽ đổ vỡ, sự ủng hộ chung đối với đảng Lao Động và Fine Gael chỉ còn từ 33 tới 37%. Kết quả bầu cử sẽ được công bố vào 7 giờ quốc tế ngày Thứ Bảy.

Nếu không có sự thay đổi ý định cuối cùng của cử tri sẽ có thể đưa tới bế tắc, phải đưa tới liên kết giữa đảng Fine Gael và đảng Fianna Fail, nhưng 2 đảng này từng đứng 2 bên trong cuộc nội chiến cách nay gần một thế kỷ và cho tới nay chưa từng chứng tỏ có ý định cộng tác. (Hồng Tú)