05/08/2016 | 0

Ai là tên sát nhân tàn bạo nhất lịch sử?

Giáo sư Somin cho rằng câu trả lời nhiều người sẽ đưa ra là Hitler hoặc Joseph Stalin. Hoàn toàn sai! Tên sát nhân hàng loạt đó là Mao Trạch Đông.

Theo giáo sư Somin thì chỉ trong khoảng thời gian 4 năm từ 1958 đến 1962, chính sách Bước Nhảy Vọt của Mao đã làm 45 triệu người chết đói. Mao Trạch Đông đã đạt kỷ lục lịch sử của một tên sát nhân.

Tài liệu giáo sư Somin kể lại rằng một tên chủ tịch xã Trung Cộng bắt một người cha phải chôn sống đứa con trai của mình chỉ vì nó ăn cắp vài hạt gạo vì quá đói. Vài ngày sau, người cha đau khổ này tự tử vì quá phẫn uất. Tuy nhiên con số 45 triệu người chết chưa tính đến cả chục triệu người bị Mao giết trong cải cách ruộng đất.

Trong khi đó tại Việt Nam, hơn nữa triệu người chết do chính sách cải cách ruộng đất mà Hồ Chí Minh rập khuôn theo Mao. Sau năm 1975, cả triệu gia đình ở miền Nam trở thành nạn nhân của cái gọi là cải tao công thương nghiệp, hàng triệu người bị đưa vào trại tù mệnh danh là trại cải tạo.

Cho đến bây giờ các chủ trương làm sáng rõ các chính sách đưa đến chết người hàng loạt dưới sự chỉ huy của cộng sản ở Tầu và ở Việt Nam vẫn là đề tài cấm kỵ. Ta phải luôn luôn nhắc nhở con cháu ta rằng hiện thân rõ nét nhất của điều khốc hại là chủ nghĩa cộng sản.