14/01/2014 | 1

AI CẬP TRƯNG CẦU BẢN TÂN HIẾN PHÁP.

AI CẬP TRƯNG CẦU BẢN TÂN HIẾN PHÁP.

Cairo, Ai Cập. (Reuters)
Hôm nay người Ai Cập đi bỏ phiếu trưng cầu bản hiến pháp, là cuộc bỏ phiếu đầu tiên sau khi quân đội lật đổ tổng thống dân cử trong tháng 7 năm ngoái.
Sau khi bỏ phiếu, ông Amr Moussa là người lãnh đạo ủy ban soạn thảo bản tân hiến pháp nói rằng bản hiến pháp mới không loại trừ ai dù là Huynh Đệ Hồi Giáo, mọi công dân đều có quyền như nhau. Ông Moussa cũng bênh vực cho điều khoản quân đội chỉ định bộ trưởng quốc phòng, nói rằng vì tình trạng đặc biệt của Ai Cập nên mới có điều khoản này và chỉ giới hạn trong 2 nhiệm kỳ tổng thống.
Cuộc trưng cầu sẽ không được đông đảo cử tri tham dự, vì người ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Mursi coi chính quyền do quân đội thành lập là chính phủ bất hợp pháp và ủy ban soạn thảo hiến pháp mới cũng là ủy ban bất hợp pháp.

Huệ Võ