Đang tải...

“A Lost Homeland” – Bộ phim tài liệu về người tị nạn Việt Nam

“A Lost Homeland” – Bộ phim tài liệu về người tị nạn Việt Nam

Ảnh: mprnews.org

Theo tin từ đài MPR News, một bộ phim tài liệu mang tên “A Lost Homeland” kể về những người tị nạn Việt Nam chạy trốn khỏi đất nước sau khi Sài Gòn bị cưỡng chiếm vào năm 1975 vừa được công bố.

Bộ phim tài liệu được sản xuất như là một phần của chương trình  “Voices of Vietnam” của đài phát thanh Good Reason Radio, tại Quận Charlottesville, tiểu bang Virginia.

Sài Gòn bị cưỡng chiếm đánh dấu sự kết thúc chiến tranh ở Việt Nam, và hàng trăm ngàn người dân Việt Nam đã mất đi quê hương của mình. Bộ phim này sẽ kể lại những câu chuyện về sự rút lui đầy hỗn loạn của quân đội Hoa Kỳ, cùng với những cuộc giải cứu anh hùng, và những cuộc di tản, vượt biển đau khổ của công dân Việt Nam.

Di sản lâu dài nhất của Chiến tranh Việt Nam chính là các cộng đồng người Mỹ gốc Việt, được tạo thành từ những người tị nạn đã đến từ các nơi khác nhau sau khi Sài Gòn bị chiếm. Chương trình này khám phá cách mà cộng đồng này trở thành chìa khóa thành công kinh tế cho những người tị nạn, và đóng góp ngược lại cho xã hội Hoa Kỳ.

Dịch vụ an sinh xã hội Lutheran ở Minnesota đã tham gia đáng kể vào việc tái định cư người tị nạn Việt Nam tại tiểu bang này, sau khi Sài Gòn bị chiếm vào năm 1975. Hiện tại, theo ước tính dân số năm 2017 của Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, có khoảng 23,000 người dân Minnesota có gốc là người Việt Nam. (BBT)

Loading...