21/01/2017 | 0

Á Châu thiệt hại nặng nề vì chủ nghĩa bảo hộ của ông Trump

Á Châu thiệt hại nặng nề vì chủ nghĩa bảo hộ của ông Trump

Bắc Kinh, Trung Cộng. (CBS) – Với những rào cản thương mại với Trung Cộng dưới thời Tổng Thống Donald Trump, Á Châu sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất nếu Hoa Kỳ giảm nhập cảng.

Á Châu là nơi tập hợp các nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại nhất thế giới, gắn chặt vào chuỗi cung ứng toàn cầu, với tỷ lệ xuất cảng sang Hoa Kỳ chiếm từ 11% cho tới 20%. Goldman Sachs ước tính mỗi đơn vị cắt giảm trong nhập cảng của Hoa Kỳ, thiệt hại sản xuất tại các nền kinh tế Á Châu sẽ cao hơn 2.6 lần, so với 1.7 lần ở những nơi khác.

Sự dễ bị tổn thương của Á Châu bắt nguồn từ tỷ lệ xuất cảng hàng tiêu dùng cao tới Hoa Kỳ, chẳng hạn như xe hơi và đồ điện tử, thường bị ảnh hưởng khi nhu cầu giảm. Việc Hoa Kỳ cắt giảm nhập cảng từ Trung Cộng thực sự gây thiệt hại nặng hơn cho Đài Loan và Nam Hàn, một phần bởi vì họ cung cấp phụ tùng và linh kiện cho Trung Cộng. Nếu Trung Cộng phản ứng bằng cách trở nên thiển cận hơn, bất chấp tuyên bố gần đây rằng họ là quốc gia giám hộ toàn cầu hóa, tác động sẽ gần gấp đôi.

Các thị trường tại Á Châu tạm thời dường như chưa có phản ứng với các mối đe dọa. Bất chấp rủi ro của các công ty Nam Hàn, cổ phiếu vẫn tăng 7% kể từ sau cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)