9/9/2014 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Kinh tế của CSVN ngày càng suy sụp

Không tiền trả nợ, CSVN phải mượn nợ mới để trả nợ cũ. Mức sản xuất và cạnh trạnh của người VN ngày càng thua xa so với các quốc gia láng giềng. Người Việt Nam ra nước ngoài làm osin; trong khi người ngoại quốc vào VN làm ông chủ! Rồi VN sẽ ra sao? Mời các bạn cùng xem chương trình Bình Luận Tin Tức tuần này.