06/02/2017 | 0

97 công ty kỹ thuật đệ đơn kiện sắc lệnh di dân của ông Trump

97 công ty kỹ thuật đệ đơn kiện sắc lệnh di dân của ông Trump

Tin Washington DC. (Reuters) – Luật sư tiểu bang Washington và Minnesota nói với Tòa Án Phúc Thẩm rằng: nếu họ vẫn giữ nguyên lệnh cấm công dân 7 quốc gia Hồi giáo đến Hoa Kỳ, họ sẽ gây nên sự náo loạn một lần nữa. Luật sư 2 tiểu bang trên cho rằng sắc lệnh làm tổn thương người Mỹ, sinh viên các trường đại học, công việc kinh doanh và vi hiến.

Tối hôm 5 tháng 2, các đại công ty gồm Apple, Microsoft, Google, Uber, Lyft, Airbnb, eBay, Yelp, Square, Reddit, Glassdoor, Mozilla, Salesforc và 84 công ty khác đệ đơn kiện sắc lệnh. Họ cho biết đa số nhân viên trong công ty họ là di dân, đến nước Mỹ tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Không thể trục xuất những người đang theo đuổi giấc mơ Mỹ. Trước mọi chỉ trích, phó tổng thống Mike Pence xuất hiện trong một loạt chương trình, gồm This Week của ABC, Face the Nation của CBS News, Meet the Press của NBC và Fox News Sunday, khẳng định chính phủ bổ nhiệm thẩm phán không phải để họ thực hiện chính sách đối ngoại, hoặc đưa ra quyết định về an ninh quốc gia.

Bộ Ngoại giao cho biết có đến 60,000 công dân của 7 quốc gia Hồi giáo bị hủy bỏ visa. Sau phán quyết của thẩm phán James Robart, 60,000 người này được vào Hoa Kỳ trở lại, nếu có visa hợp lệ. (Mai Đức)