06/05/2015 | 0

9 điểm Mexico chờ được nhận di sản thế giới

9 điểm Mexico chờ được nhận di sản thế giới

Oaxaca City, Oaxaca, Chichen Itza, Yucatan, Calakmul, Campeche, Teotihuacan, Mexico. (Reuters) – Chín địa điểm khảo cổ điển hình của Mexico vừa được Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách cần được “đặc biệt bảo tồn.”

Hôm thứ Ba 5 tháng Năm, Ngoại trưởng Mexico cho hay, Tổ chức Văn hoá – Khoa học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO đã ghi tên một số thành phố khắp nước này, trong đó có Monte Alban, Teotihuacan, Chichen Itza và Calakmul vào danh sách các địa điểm “Tiền Columbia.” Nelly Robles, người hợp tác thực hiện dự án liên kết tại Monte Alban-Atzompa cho biết: “Monte Alban cùng với 8 địa điểm khác nằm trong danh sách các địa điểm được công nhận Di sản thế giới, và được nhìn nhận có giá trị toàn cầu, tiêu biểu cho nền văn hoá Mexico.

Unesco yêu cầu phải bảo vệ đặc biệt các địa điểm kể trên, gồm việc “bảo đảm thi hành Công ước Bảo vệ Tài sản Văn hoá trong các cuộc xung đột có vũ trang.” Tổ chức Liên Hiệp Quốc đang thảo luận về việc thành lập “vùng cần được bảo vệ” chung quanh các địa điểm được công nhận Di sản Thế giới tại Syria và Iraq. Tuy nhiên, người thực hiện dự án, Robles nói rằng, điều này không cần thiết trong trường hợp Mexico, vì Mexico không xảy ra cuộc xung đột giữa lực lượng vũ trang của quốc gia này chống lại quốc gia khác, như Trung Đông chẳng hạn.

Hàng chục địa điểm văn hoá và lịch sử của Mexico đã được Unesco đưa vào danh sách các di sản văn hoá thế giới và hàng chục địa điểm khác đang chờ được thẩm định giá trị trước khi hi vọng được công nhận. (Song Châu)