23/10/2021 | 25

9 area code (mã vùng) California yêu cầu người gọi bấm 10 số khi gọi điện thoại

9 area code (mã vùng) California yêu cầu người gọi bấm 10 số khi gọi điện thoại

Bắt đầu từ Chủ Nhật ngày 24 tháng 10, người gọi điện thoại trong 9 area code (mã vùng) California, từ Pasadena đến Palo Alto, được yêu cầu phải bấm 10 con số khi bấm số điện thoại. Thay đổi bắt nguồn từ các điều luật liên bang nhằm giúp người gọi tiếp cận dễ dàng hơn đến các nguồn lực hỗ trợ khủng hoảng và dự trù ảnh hưởng đến hàng ngàn cư dân ở California.

Người gọi có mã vùng địa phương chuyển đổi 988 hoặc “mã văn phòng trung tâm”, trước tiên sẽ phải bấm số area code  của số mà họ mong muốn gọi điện thoại, sau đó mới bấm bảy chữ số còn lại, để hoàn tất kết nối. Việc chuyển đổi này được Ủy ban Truyền thông Liên bang ra lệnh thực hiện vào tháng 07/2020 khi cơ quan này thành lập số điện thoại 988 làm số điện thoại toàn quốc mới cho Đường dây nóng ngăn chặn tự tử quốc gia.

Trên khắp Hoa Kỳ, 82 area code (mã vùng) sẽ phải bấm 10 số khi gọi điện để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi. Hiện tại, Đường dây nóng ngăn chặn tự tử quốc gia sử dụng số điện thoại miễn phí (800) 272-8255 để kết nối với mạng lưới rộng lớn bao gồm khoảng 180 trung tâm hỗ trợ khủng hoảng trên toàn quốc.

Ở California, các area code  (mã vùng) sau đây sẽ phải chuyển sang bấm 10 số: 209; 530; 562; 626; 650; 707; 925; 949; 951. Các cư dân cư trú tại các area code (mã vùng) trên sẽ phải bấm 10 con số khi thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào, kể cả các số điện thoại địa phương nằm trong cùng một area code (mã vùng).

Phím tắt bấm số cho đường dây cấp cứu sẽ không có hiệu lực cho đến ngày 16/07 năm sau. Tuy nhiên, những người gọi đến số 988 sẽ tự động được chuyển đến đường dây nóng ngăn chặn tự tử.