21/02/2015 | 0

800,000 người mua Obamacare nhận mẫu khai thuế với thông tin sai

800,000 người mua Obamacare nhận mẫu khai thuế với thông tin sai

Washington, DC. (CBS) – Bộ Y Tế cho biết khoảng 800 ngàn người nhận được mẫu khai thuế với các thông tin không chính xác về bảo hiểm Obamacare của họ.

Tại buổi họp báo hôm thứ Sáu, viên chức Bộ Y Tế cho biết sai sót xảy ra trong một bản khai mới, nhằm giúp người ghi danh Obamacare tìm hiểu xem họ có đủ điều kiện để nhận một khoản trợ cấp của chính phủ không. Khoản trợ cấp này sẽ trả toàn bộ hoặc một phần phí bảo hiểm của họ, và khoản trợ cấp này có thể là bao nhiêu. Thông tin sử dụng để tính toán các khoản trợ cấp đó được tính sai trong khoản 20% các mẫu khai thuế. Theo các viên chức, sai sót này khiến một số đối tượng nộp thuế phải đóng thêm vì khoản trợ cấp quá lớn, trong khi đó, người hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thì than phiền khoản trợ cấp quá ít.

Andy Slavitt là phó giám đốc điều hành các trung tâm Medicare và các dịch vụ Medicaid, cho biết Bộ Y Tế đã thông báo đến người nộp thuế về sai lầm trên, và trong thời gian tới, họ sẽ gởi lại các mẫu khai thuế đã được chỉnh sửa. Theo ông Slavitt, đại đa số người ghi danh Obamacare vẫn chưa khai thuế, do đó, họ có thể chờ nhận mẫu khai thuế mới. Tuy nhiên, trong số 800 ngàn người đã nhận mẫu khai thuế sai, có khoảng 50 ngàn người khai thuế rồi. Hiện nay Bộ Y Tế đang điều tra xem vì sao các sai sót này lại xảy ra. (Mai Đức)