21/11/2016 | 1

80% khu kỹ nghệ ở Việt Nam vi phạm các quy định về môi sinh

80% khu kỹ nghệ ở Việt Nam vi phạm các quy định về môi sinh

Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại hội nghị kinh tế diễn ra ở Hà Nội hôm thứ Sáu 18/11, tiến sĩ Đinh Đức Trương của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội cho biết, 80% những khu kỹ nghệ ở Việt Nam vi phạm các quy định về môi sinh.

Hội nghị này do Trung Tâm Quốc Gia Về Thông Tin Kinh Tế Xã Hội, và Cơ Quan Dự Báo của chính phủ Ireland đồng tổ chức. Ông Trương nói rằng, khoảng 60% nhà máy của các công ty ngoại quốc đang hoạt động tại Việt Nam vi phạm quy định về việc xử lý chất thải kỹ nghệ. Theo ông,  tiêu chuẩn môi sinh của Việt Nam rất thấp và thiếu một hệ thống theo dõi, giám sát để buộc các công ty có vốn đầu tư của người ngoại quốc giữ lại từ 10 đến 50% chi phí đầu tư để bảo vệ môi sinh và thanh lọc chất thải so với các công ty mẹ.

Ông Trương nói sự ô nhiễm môi sinh trầm trọng làm Việt Nam tổn thất tương đương với khoảng 5% tổng sản phẩm quốc nội. Ông cảnh cáo mức độ ô nhiễm ở Việt Nam có thể vượt qua Trung Cộng, nếu tiếp tục duy trì tình trạng hiện nay.

 Song Châu / SBTN