8 tháng 3, hoa tự do cho phụ nữ Việt

Ông Trần Minh Quốc, cựu giáo sư Sử – Địa, nói rằng nếu nhà cầm quyền CSVN tiếp tục chọn ngày 8 tháng 3 là một ngày của “Quốc tế phụ nữ”, thì nên tôn trọng theo những gì mà “Quốc tế phụ nữ 8-3” vốn có. Đó là tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm của những người phụ nữ Việt. Hằng ngày vô số phụ nữ Việt Nam phải bán mình qua xứ người, các bà mẹ Việt Nam vẫn tiếp tục sống đầu đường xó chợ để đòi đất bi cướp, các phụ nữ đấu tranh dũng cảm vẫn luôn gặp phải những hình thức đàn áp, khủng bố từ nhà cầm quyền…