8 PHỤ NỮ GỐC VIỆT ĐƯỢC VINH DANH TẠI NAM CALIFORNIA

8 PHỤ NỮ GỐC VIỆT ĐƯỢC VINH DANH TẠI NAM CALIFORNIA

Tin Santa Ana – Thượng Nghị Sĩ Lou Correa vừa tổ chức buổi vinh danh Phụ Nữ Xuất Sắc và Phụ Nữ Tiêu Biểu 2013, trong đó có tám phụ nữ gốc Việt, tại văn phòng của ông ở Santa Ana. Vào mỗi Tháng Ba, nhiều nơi tổ chức lễ chào mừng tháng lịch sử của phụ nữ bằng việc vinh danh những phụ nữ tiêu biểu có những đóng góp nhằm cải thiện cuộc sống của nhiều cư dân California, theo truyền thống do Quốc Hội California khởi sự vào năm 1987. Bên cạnh bà April Lopex được chọn là Phụ Nữ Xuất Sắc Năm 2013, có tổng cộng 53 Phụ Nữ Tiêu Biểu, trong đó 8 phụ nữ gốc Việt được vinh danh là Bác Sĩ Nguyễn Bích Liên, bà Hằng Harper, bà Linh Đặng, bà Nhã Ý Trần, bà Tammy Đỗ, Bác Sĩ Thái Vân Nguyễn, Dược Sĩ Trần Thu Hằng và bà Yến Tuyết Ngô.

Tám người này được vinh danh vì hy sinh thời gian, công sức của họ cho cộng đồng. Có người được hàng chục ngàn người biết có người chỉ lặng lẽ, bình thường như bao người vợ, người mẹ khác. Buổi vinh danh thu hút khoảng 500 người thuộc đủ mọi tầng lớp, mọi sắc dân đến cùng vinh danh những phụ nữ nổi bật của cộng đồng. Tất cả những người phụ nữ gốc Việt trong buổi vinh danh đều nói là không ngờ được mình được chọn. Chính các nhân viên từ các tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng, đề cử và lựa chọn 54 phụ nữ nổi bất nhất trong cộng đồng vì những công việc thiện nguyện thầm lặng của họ để giúp đỡ những người khác.