05/01/2016 | 0

8 đời chủ tịch thi nhau ăn chận công trình dài 1.5 cây số

8 đời chủ tịch thi nhau ăn chận công trình dài 1.5 cây số

Công trình xây đoạn đường nói trên được khởi công từ năm 1990 với mức đầu tư tổng cộng là 4.6 triệu Mỹ kim, sau đội lên hơn 9 triệu Mỹ kim, được giao cho Công ty Xây dựng và San nền Thái Nguyên thực hiện, với diện tích thu hồi gần 20 ha ảnh hưởng tới 375 hộ dân bị thu hồi đất. Mặc dù dự án dở dang như thế, không hiểu vì sao, chủ đầu tư đã đem các lô đất đi bán kiếm lời. Việc làm này đã khiến người có đất bị thu hồi khiếu kiện kéo dài.

Đại diện chủ đầu tư, ông Trần Đức Lợi cho rằng, hiện nay thiếu hụt hơn 100 lô tái định cư nên chưa thể giải tỏa mặt bằng. Đây là lý do khiến dự án bị chậm tiến triển nhiều năm. Khó hiểu ở chỗ, mặc dù kêu thiếu hụt đất tái định cư cho dân, nhưng chưa có cơ quan chức năng nào tiến hành điều tra về 3 ha đất trước đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở rộng quy hoạch để làm đất tái định cư, nay bỗng dưng biến mất. Dù chưa xác minh 3 ha đất dành cho tái định cư biến đi đâu, thì tỉnh Thái Nguyên lại dành 500 lô đất cho chủ đầu tư.

Tình trạng rút ruột công trình và đội giá đã phổ biến lan tràn khắp mọi nơi mọi cấp, dẫn đến hậu quả là tiền thì vào túi các quan tham, còn người dân ngày nay qua năm khác đi khiếu kiện khắp nơi.

Thanh Lan / SBTN