22/03/2014 | 2

72,000 người tốt nghiệp cao đẳng đại học bị thất nghiệp

72,000 người tốt nghiệp cao đẳng đại học bị thất nghiệp

Một phúc trình của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội Cộng sản Việt Nam cho biết, số người thất nghiệp tại Việt Nam hiện nay khoảng 900,000, tăng 48,000 người so với năm rồi. Đáng nói là tỉ lệ thất nghiệp ở người có trình độ cao đẳng cao gấp 4 lần, và cao gấp 3 lần ở nhóm người tốt nghiệp đại học, so với các nhóm khác.
Tài liệu của Tổng cục Thống kê cũng nói rằng, nền kinh tế Việt Nam chậm phục hồi nên không có khả năng tạo việc làm mới. Cũng theo tài liệu này, trong số 72,000 người bị thất nghiệp hiện nay, có 19,200 người có trình độ cao đẳng trở lên, và số còn lại, tức là 52,800 người có trình độ đại học. Đáng chú ý là nhóm thanh niên trong độ tuổi từ 20 đến 24 tuổi mới tốt nghiệp cao đẳng và đại học chiếm tới 20.75% số người thất nghiệp hiện nay tại Việt Nam.
Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Bá Thắng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học – Lao động – xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội Cộng sản Việt Nam đổ trách nhiệm cho khối trường đại học “đào tạo một lớp người không đáp ứng được nhu cầu của các nhà máy.” Mặt khác, bản tin cập nhật thị trường của Viện Khoa học – Lao động – xã hội tháng 3, 2014 nói rằng, lực lượng lao động Việt Nam sẽ lên đến 54.87 triệu người trong năm 2014. – S. Châu