7/10/2014 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Bài học đấu tranh bất bạo động của sinh viên Hồng Kông

Khát vọng đòi tự do dân chủ của sinh viên và người dân Hồng Kông trong 10 ngày qua với cả trăm ngàn người xuống đường biểu tình bất bạo động đả làm cho cả thế giới nể phục và ủng hộ. Từ cách xử dụng mạng lưới xã hội qua điện thoại di động để thông tin đi khắp thế giới, đến cách tổ chức y tế, tiếp tế thực phẩm, chia ca biểu tình và nhất là tự chế không manh động trước những khiêu khích của những tên côn đồ do Bắc Kinh gài vào cố tình tạo bạo động để có lý do can thiệp. Bài học đấu tranh bất bạo động của sinh viên Hồng Kông là bài học cần phải học để chuẫn bị cho tương lai …..