15/10/2016 | 0

700,000 công chức CSVN “ngồi chơi xơi nước” tiêu tốn 750 triệu đô mỗi năm

700,000 công chức CSVN “ngồi chơi xơi nước” tiêu tốn 750 triệu đô mỗi năm

(Ảnh minh họa: lawnet.thukyluat.vn)

Khoảng 30% công chức ở Việt Nam thuộc loại “ngồi chơi xơi nước” tiêu tốn hơn 750 triệu Mỹ kim mỗi năm từ ngân ngân sách nhà nước. Đó là theo nhận định của các chuyên gia được trình bày tại buổi hội thảo “Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương” do Bộ Nội Vụ Cộng Sản Việt Nam tổ chức hôm 12 tháng 10.

Tỉ lệ 30% công chức tại Việt Nam tương đương với khoảng 700,000 người.

Trong bài tham luận gửi tới hội thảo, ông Bùi Sỹ Lợi, phó chủ nhiệm Uỷ Ban Về Các Vấn Đề Xã Hội của Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam chỉ ra một nghịch lý là, lương công chức tuy thấp nhưng vẫn cao hơn năng suất lao động. Theo ông Lợi, thực tế cho thấy tình trạng công chức “sáng cắp ô đi tối cắp ô về” khá nhiều, trong khi guồng máy nhà nước thiếu nhân tài, chảy máu chất xám.

Một tham luận viên khác là Tiến sĩ Lê Hồng Huyên, vụ trưởng Vụ Xã Hội, Ban Kinh Tế Trung Ương Cộng Sản Việt Nam, nói rằng các mức lương công chức hiện nay chưa bảo đảm nhu cầu tối thiểu, cho nên chưa khích lệ được họ gắn bó, tận tâm với công việc.

Ông Huyên được báo Dân Trí dẫn lời nói rằng, “không bao giờ có hàng tốt với giá bèo.” Tuy nhiên, ông Huyên nhìn nhận thực tế là, mặc dù tiền lương công chức không cao, hầu hết công chức đều có nhà lớn và nhiều người có xe hơi riêng.

Ông Huyên kết luận rằng, chắc chắn các công chức Việt Nam phải có thu nhập riêng ngoài tiền lương.

Huy Lam / SBTN