05/03/2017 | 1

7 trong 10 người nói nước Mỹ đang đánh mất tính cách

7 trong 10 người nói nước Mỹ đang đánh mất tính cách

Ảnh: American Megazine

New York — Người Mỹ đang chia rẽ đến mức không đồng ý được với nhau về điều gì được cho là tính cách Mỹ. Một cuộc thăm dò mới của hãng tin AP và Trung Tâm Nghiên Cứu Sự Vụ Công NORC ghi nhận 7 trong mỗi 10 người, bất kể đảng phái, cho rằng nước Mỹ đang đánh mất tính cách của mình.

Cuộc thăm dò cho thấy có một số điểm mọi thành phần Dân Chủ, Cộng Hòa và không đảng phái đồng ý mạnh mẽ về tính cách của đất nước, bao gồm: một hệ thống tư pháp công minh và nền pháp trị, các quyền tự do được Hiến Pháp bảo vệ, cũng như khả năng tìm được việc làm tốt và thực hiện được giấc mơ Mỹ. Tuy nhiên, những hố sâu xuất hiện giữa hai phía tả và hữu về các đặc điểm khác được cho là bản chất của nước Mỹ.

Khoảng 65% người theo đảng Dân Chủ cho rằng một hỗn hợp văn hóa toàn cầu là cực kỳ hoặc rất quan trọng với tính cách Mỹ. Chỉ 35% người Cộng Hòa có quan điểm này. Khoảng 57% người Cộng Hòa cho rằng Thiên Chúa Giáo là một đặc điểm hết sức quan trọng của tính cách Mỹ, nhưng chỉ 29% người Dân Chủ đồng ý. Có tới 74% người Dân Chủ cho rằng nước Mỹ rất đặc biệt vì khả năng tiếp nhận những người bỏ chạy khỏi bạo lực và truy bức. Phía Cộng Hòa có 55% đồng ý với điều đó. Trong khi khoảng 46% người Cộng Hòa tin rằng văn hóa di dân thuở người Châu Âu mới tới lục địa Mỹ là rất quan trọng, thì chỉ có 25% người Dân Chủ đồng ý. (Huy Lam)