12/03/2016 | 1

6,200 nhà dân Sài Gòn sẽ di dời để giải quyết nước ô nhiễm

6,200 nhà dân Sài Gòn sẽ di dời để giải quyết nước ô nhiễm

Báo Tuổi Trẻ hôm 11 tháng 3 dẫn nguồn tin từ ông Lương Minh Phúc – trưởng Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị Sài Gòn- cho biết khoảng 6,200 nhà dân tại Quận 4 và Quận 8 sẽ phải di dời, để thực hiện dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 3.

Dự án đang ở bước khả thi. Các lãnh đạo của thành phố đã cố gắng thuyết phục Nhật Bản tiếp tục tài trợ vốn để thành phố làm dự án này. Trước đó Nhật Bản đã tài trợ vốn ODA thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản để giúp cho lưu vực kênh Tàu Hủ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ cải thiện môi trường nước giai đoạn 1 và 2. Để thực hiện dự án, sẽ phải di dời 6,200 nhà dân sống trên và ven kênh rạch, với chi phí bồi thường khoảng 200 triệu Mỹ kim. Uớc tính ban đầu, lưu vực ảnh hưởng của dự án này là khoảng 1,600 hecta thuộc các quận 4, 7, 8 và huyện Bình Chánh.

Sau khi khảo sát lưu vực trong dự án, phía Nhật Bản đồng ý nhu cầu của dự án này. Về vốn tài trợ, Nhật Bản sẽ nghiên cứu chuẩn bị tiếp theo. Phía Nhật cũng lưu ý với thành phố là số lượng dân phải di dời lớn, đề nghị thành phố phải chuẩn bị chi tiết hơn.

Thanh Lan / SBTN