29/07/2014 | 0

61 đảng viên cộng sản kỳ cựu ký tên vào thư ngỏ kêu gọi từ bỏ chế độ cộng sản

61 đảng viên cộng sản kỳ cựu ký tên vào thư ngỏ kêu gọi từ bỏ chế độ cộng sản

Đài BBC và VOA tiếng Việt hôm qua đã trích đăng bức thư ngỏ mang chữ ký của 61 đảng viên CSVN kỳ cựu, kêu gọi các cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng hãy từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội sai lầm, để chuyển sang thể chế dân chủ.

Nội dung bức thư này đồng thời xuất hiện tràn lan trên các mạng xã hội, nói rằng đây là thời điểm thuận lợi để thay đổi thể chế chính trị, đặc biệt là tìm cách thay đổi chính sách đối ngoại với Trung Cộng.

Bức thư viết rằng “…cán bộ lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN cần thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng Trung Cộng đối với Việt Nam, để từ bỏ nhận thức mơ hồ, ảo tưởng, và có đối sách bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thoát khỏi sự lệ thuộc Trung Cộng”.

Bức thư này kêu gọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước ký tên vào kháng nghị thư đòi nhà cầm quyền CSVN kiện Trung Cộng ra toà án quốc tế về tội vi phạm chủ quyền Việt Nam tại biển Đông.

Các đảng viên ký tên trong bức kháng thư cho rằng thực tế tình hình yếu kém của Việt Nam đã phơi bày sự bất cập về trách nhiệm cũng như năng lực của cán bộ lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN thời gian qua.

Theo họ, đảng Cộng sản Việt Nam cần “…thay đổi cương lĩnh, từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội sai lầm để chuyển sang đường lối dân tộc và dân chủ, đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hoà…”.

Bức thư cũng cho rằng, chỉ có hệ thống nhà nước pháp quyền, dân chủ thật sự mới có thể mở ra thời kỳ phát triển mới cho Việt Nam. Nhân vật đứng đầu bức thư ngỏ là thiếu tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Trọng Vĩnh. (S. Châu)