23/08/2015 | 0

60 cháu nhỏ không được học mẫu giáo do xã không cấp khai sinh

60 cháu nhỏ không được học mẫu giáo do xã không cấp khai sinh

Trò chuyện với những người dân ở đây về sự việc này, chúng tôi được một người dân cho biết: “Hiện nay giáo xứ Đăng Cao đang có khoảng gần 60 trẻ em chưa được đăng ký khai sinh dẫn, nên không được đi học mẫu giáo. Nếu như không được đi học mẫu giáo thì sẽ không được học phổ cấp giáo dục tiểu học. Chính quyền xã yêu cầu những cặp vợ chồng này nộp phạt 4 triệu đồng mới chịu cấp khai sinh cho các em. Những gia đình này sinh con thứ 3 trở lên, nhưng không nộp phạt.”

Theo nghị định 114/2006/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 03/10/2006 quy định tại khoản 2, điều 2 như sau: “Đảng viên sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủ. Thành viên của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của quy chế, quy định của đoàn thể, tổ chức. Người dân sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, xóm, cụm dân cư nơi cư trú.”

Người dân trên nói thêm: “Giáo xứ Đăng Cao và làng tôi không quy định việc xử phạt người dân sinh con thứ 3 trở lên. Vậy chính quyền xã Diễn Lâm lấy quyền gì để yêu cầu những cặp vợ chồng trên phải nộp phạt? Điều này quá vô lý.”

Hơn nữa, theo nghị định 176/2013/NĐ-CP thay thế cho nghị định 114/2006/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 31/12/2013, đã không đề cấp đến vấn đề xử phạt sinh con thứ 3 nữa.

Như vậy, việc nhà cầm quyền xã Diễn Lâm tự ý yêu cầu bố mẹ của 60 cháu nhỏ nộp phạt 4 triệu đồng khi sinh con thứ 3 trở lên là đúng hay sai?

Ân Thiên / SBTN