20/12/2014 | 0

6 quốc gia sông Mêkông chi 30 tỷ đô la cho hạ tầng cơ sở

6 quốc gia sông Mêkông chi 30 tỷ đô la cho hạ tầng cơ sở

Thành viên của nhóm bao gồm 5 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Cam Bốt, Lào, Thái Lan và Miến Điện, cùng với Trung Cộng, mà cụ thể là tỉnh Vân Nam và vùng Quảng Châu. Liên kết từ năm 1992, với sự bảo trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á, 6 nước thuộc Tiểu vùng sông Mêkông mở rộng trong thời gian qua đã đẩy mạnh các chương trình hợp tác hạ tầng cơ sở.

Một trong những quyết định quan trọng được thông qua, là ngân sách 30 tỷ đô la trong vòng 10 năm dành cho các dự án phát triển, chủ yếu trong lãnh vực giao thông, nhằm kết nối các nước trong khu vực.

Theo báo Thái Lan Bangkok Post, trong khuôn khổ kế hoạch chi tiêu 30 tỷ đô la, sẽ có 7 lãnh vực được chú ý, từ việc thiết lập các đặc khu kinh tế hỗn hợp dọc theo biên giới các thành viên, xây dựng các tuyến đường sắt thiết yếu, cho đến việc cải thiện luật lệ về giao thông, sản xuất năng lượng để bán ra ngoài khu vực, khuyến khích đầu tư tư nhân.

Để phô trương thế mạnh của mình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, trưởng đoàn Trung Cộng tại Hội nghị, đã loan báo cấp 3 tỷ đô la tín dụng cho năm nước Đông Nam Á để cải thiện hạ tầng cơ sở, nâng cao sản xuất và xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, trong 3 tỷ USD thì đã có 1.6 tỷ đô la dành cho hỗ trợ xuất khẩu của Trung Cộng.

Mặc dù hợp tác của 6 quốc gia đã có những bước phát triển mạnh mẽ, với tăng trưởng kinh tế cao và đời sống người dân được cải thiện đáng kể, song các nhà tài trợ quốc tế và khu vực đều lo ngại việc khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát, hệ sinh thái bị phá vỡ, đói nghèo.

Để phát triển bền vững, đem lại lợi ích cho người dân, nhiều ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh bảo vệ môi trường. Nguồn nước là rất quan trọng trong hợp tác và các thách thức, chỉ có thể được giải quyết bởi sự hợp tác của các quốc gia trong khu vực. (Thanh Lan)