21/04/2016 | 0

56% dân ủng hộ cần sa y tế

56% dân ủng hộ cần sa y tế

Sacramento, California. (CBS) – Hiện có 4 tiểu bang đang sẵn sàng chấp nhận việc hợp thức hoá cần sa y tế.

Theo Nate Bradley, tổng giám đốc điều hành của Hiệp hội kỹ nghệ Cần sa California, cần sa là một loại cỏ an toàn vì không có hứa hoá chất độc hại, và ông không phải là người đầu tiên nhận định như thế. Nate Bradley cho rằng, những người ủng hộ việc hợp pháp hoá cần sa y tế đang tiến đến giai đoạn cuối cùng để dự luật này được thông qua, trước tiên bằng một cuộc trưng cầu dân ý. Theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận của đài truyền hình CBS, khoảng 56% người dân Hoa Kỳ nói rằng cần phải hợp thức hoá việc sử dụng cần sa. Và tại tiểu bang California, theo Bradley, một chủ trương như thế sẽ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, vì ngành kỹ nghệ này sẽ mang lại ít nhất 1 triệu việc làm mới.

Tuy nhiên, vẫn có khoảng 36% người dân Hoa Kỳ cho rằng, việc hợp thức hoá cần sa mang lại nhiều thảm hoạ. Carla Lowe đã hợp tác với nhiều người khác chống lại việc hợp pháp hoá cần sa trong những năm gần đây. Bà cho rằng, nếu việc sử dụng cần sa được hợp thức hoá thì trẻ em sẽ bỏ học nửa chừng, người lái xe trở thành dân nghiện, tội ác dẫy đầy sẽ làm tan vỡ gia đình. Tuy nhiên, Bradley cũng nói rằng nỗ lực thúc đẩy việc hợp pháp hoá cần sa không giản dị là khuyến khích việc sử dụng cần sa tràn lan, mà là cố gắng kết thúc một quy trình sản xuất và phân phối cần sa bất hợp pháp. (Song Châu)