26/12/2020 | 10

55% công ty có vốn ngoại quốc ở Việt Nam báo cáo làm ăn thua lỗ

55% công ty có vốn ngoại quốc ở Việt Nam báo cáo làm ăn thua lỗ

Sản xất thép của Formosa Hà Tĩnh báo lỗ hơn 1 tỷ Mỹ kim- Nguồn hình Vietnamnet

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 25 tháng 12 năm 2020 loan tin, bộ Tài chính Cộng sản cho biết, trong năm 2019, có 12,455 công ty có vốn đầu tư của ngoại quốc ở Việt Nam báo cáo làm ăn thua lỗ 131,445 tỷ đồng. Số công ty làm ăn thua lỗ này chiếm 55% tổng số công ty có vốn ngoại quốc ở Việt Nam, và có tổng tài sản là hơn 2 triệu tỷ đồng.

Theo bộ Tài chính Cộng sản, mặc dù báo lỗ nhưng doanh thu của các công ty này vẫn tăng, như năm 2019, doanh thu của 55% công ty báo lỗ là khoảng 846,800 tỷ đồng, tăng 12.7% so với cùng thời kỳ năm 2018.

Ngoài các công ty báo lỗ năm 2019, thì còn có 14,822 công ty có vốn đầu tư ngoại quốc ở Việt Nam báo lỗ liên tục trong nhiều năm, số công ty này chiếm 66% các công ty báo cáo với số tiền 520,700 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2019, có 3,545 công ty có vốn đầu tư ngoại quốc báo lỗ mất vốn, tăng 24.2% so với cùng thời kỳ của năm 2018.

Bộ Tài chính Cộng sản cho biết, tính đến cuối năm 2019, Việt Nam có 25,054 công ty có vốn đầu tư ngoại quốc hoạt động, trong đó có 22,603 công ty có dữ kiện báo cáo tài chính đầy đủ để phân tích.

Bộ Tài chính Cộng sản nhận xét trên báo Vietnamnet, mặc dù báo lỗ liên tục nhưng nhiều công ty vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh, doanh thu trong các năm đều tăng, điều này gây thiệt hại cho ngân sách của nhà cầm quyền. Vì vậy, bộ Tài chính Cộng sản cho rằng có hiện tượng các công ty chuyển giá, trốn thuế, nhiều công ty nộp ngân sách vẫn chưa tương xứng với những ưu đãi của nhà cầm quyền.

An Nhiên