17/12/2017 | 0

52% dân Mỹ cho rằng đất nước tồi tệ hơn dưới thời tổng thống Trump

52% dân Mỹ cho rằng đất nước tồi tệ hơn dưới thời tổng thống Trump

Washington, DC. (CBS) – Người Mỹ có cái nhìn bi quan về quốc gia và Tổng Thống Donald Trump khi năm 2017 sắp qua.

Đây là kết quả của một cuộc thăm dò mới do AP-Trung Tâm NORC thực hiện. Cuộc khảo sát cho thấy chưa đầy một phần tư người Mỹ nghĩ rằng ông Trump thực hiện tốt các cam kết của ông với các cử tri. Trong số những người theo đảng Cộng Hòa, chỉ có một nửa nói rằng ông Trump giữ lời hứa của mình, bao gồm cam kết cải tổ luật y tế của người tiền nhiệm, rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước nguyên tử với Iran, và đầu tư mạnh vào các dự án để sửa chữa hạ tầng cơ sở lạc hậu của quốc gia.

Chỉ có 3 trong số 10 người Mỹ cho biết Hoa Kỳ đang đi đúng hướng. Trong khi 52% nói rằng đất nước tồi tệ hơn kể từ khi ông Trump lên làm tổng thống. (Nguyên Trân)