03/01/2019 | 1

51,000 người bị đưa ra khỏi đảng CSVN

51,000 người bị đưa ra khỏi đảng CSVN

Ông Phạm Minh Chính - Ảnh: Vnexpress

Tin Saigon –  Chỉ trong vòng 6 năm từ 2011 đến 2017, có gần 51,000 đảng viên đảng CSVN bị đưa ra khỏi đảng bằng hình thức xoá tên, trong đó xoá tên do vi phạm là hơn 38,519; gần 12,500 đảng viên bị kỷ luật khai trừ. Tuy nhiên, những người chủ động ra khỏi đảng thì không được đề cập đến.

Báo Vnexpress ngày 2 tháng 1 năm 2019 loan tin, hiện nay cả nước Việt Nam có hơn 90 triệu dân, trong đó có khoảng 5 triệu đảng viên. Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN cho rằng, 5 triệu đảng viên là con số đông nhưng không mạnh. Có nhiều đảng viên đã và đang trong tình trạng “suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá” và chưa được ngăn chặn, tức là có nhiều người đã nhận ra bản chất độc tài của đảng CSVN nên đã ra khỏi đảng.

Trước tình hình này, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức trung ương đảng CSVN nói, phải tiếp tục xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng thời, phải rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn “đủ tư cách” đảng viên , có động cơ không trong sáng ra khỏi đảng.

Ông Trọng cho rằng, có nhiều người vào đảng không phải để chiến đấu hy sinh mà để được đề bạt, lên lương, thăng quan tiến chức. Được biết, trong thời gian vừa qua, đã có nhiều người tuyên bố ra khỏi đảng vì cho rằng đảng CSVN là đảng độc tài, bán nước, hại dân.

An Nhiên