26/05/2019 | 0

51 bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang và vùng lãnh thổ yêu cầu xóa nợ sinh viên cho thương phế binh

51 bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang và vùng lãnh thổ yêu cầu xóa nợ sinh viên cho thương phế binh

Vào hôm thứ Sáu (24 tháng 5), các Bộ trưởng Tư pháp lưỡng đảng từ 51 tiểu bang và vùng lãnh thổ đã viết thư cho Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos kêu gọi Bộ Giáo dục tự động xóa các khoản nợ sinh viên của các cựu chiến binh bị tật nguyền sau khi tham gia quân đội.

Theo luật, các khoản vay sinh viên của cựu chiến binh tật nguyền chỉ được xóa bỏ khi họ yêu cầu. Các Bộ trưởng đề nghị bà DeVos tự động xóa khoản vay này, vì các yêu cầu hiện tại để xóa nợ “có thể là những trở ngại đối với nhiều cựu chiến binh vì tình trạng tật nguyền của họ”.

Bức thư dẫn chứng dữ kiện rằng chỉ 9,000 trong số 42,000 cựu chiến binh đã nộp đơn xin xóa nợ sinh viên tính từ tháng 4 năm 2018. Theo Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Utah, ông Sean Reyes nói rằng đây là hành động tối thiếu để công nhận sự đóng góp và hy sinh của các cựu chiến binh, vì họ phải chịu tật nguyền suốt đời sau khi phục vụ đất nước.

Bộ Giáo Dục nói với Reuters rằng họ muốn các cựu chiến binh nhận thức được rằng khi được xóa nợ, họ có thể phải đóng thuế nhiều hơn, hoặc khó có thể vay thêm lần nữa. Dù vậy, các bộ trưởng tư pháp vẫn kêu gọi sự ủng hộ của các nghị sĩ lưỡng đảng, cũng như các nhóm hỗ trợ cựu chiến binh, đối với biện pháp tự động xóa bỏ nợ sinh viên cho các cựu quân nhân. (Mộc Miên)