22/06/2016 | 0

50 tổng giám đốc Cty Anh ký tên kêu gọi Anh ở lại EU

50 tổng giám đốc Cty Anh ký tên kêu gọi Anh ở lại EU

London, Anh. (Reuters) – Các tổng giám đốc của 51 công ty lớn của Anh, và 1,285 các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác đã ký một lá thư chung đăng trên nhật báo lớn The Times hôm nay.

Lá thư kêu gọi cử tri Anh ủng hộ việc Anh ở lại trong khối. Tất cả các công ty này thuê mướn khoảng 1.75 triệu người. Họ lập luận là nếu Anh rời khỏi Liên Âu sẽ đem tới bất ổn cho các doanh nghiệp, thương mại với châu Âu suy giảm, và công việc làm cũng sẽ bị ảnh hưởng mạnh.

Ông Matthew Beesley, người đứng đầu về Global Equities của công ty đầu tư Henderson Global Investors cho biết việc ký tên vào lá thư ngỏ cho thấy quan điểm thống nhất của giới kinh doanh của Anh. Quan điểm này cho là việc ở lại có lợi về mặt kinh tế cho nước Anh và điều này không có gì là bất ngờ. Nếu nước Anh rời khỏi khối, Liên Âu phải đối phó với việc mất mát nền kinh tế số 2 của khối, đại diện cho 2.9 ngàn tỷ mỹ kim tổng sản lượng.

Ngoài ra Liên Âu cũng mất đi một thủ đô tài chánh duy nhất của châu Âu khả dĩ có thể cạnh tranh được với New York, và một trong hai cường quốc hạt nhân của khối. (Lê Hoàng)