20/05/2014 | 1

50% sinh viên tốt nghiệp đại học không đạt yêu cầu của công ty tuyển dụng

50% sinh viên tốt nghiệp đại học không đạt yêu cầu của công ty tuyển dụng

Báo Tuổi Trẻ dẫn kết quả cuộc khảo sát ý kiến của một số chủ công ty ở Việt Nam nói có đến 50% số sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng không đạt trình độ theo yêu cầu. Cuộc khảo sát này do một trường cao đẳng ở Sài Gòn thực hiện mới đây.
Kết quả này nói rằng, chỉ có 5% sinh viên tốt nghiệp đại học đạt yêu cầu. Trong số còn lại, ngoài ra, là 30% đạt trung bình và 15% đạt mức khá. Một kỹ sư làm việc trong lĩnh vực xe hơi trong 30 năm qua nói rằng, rất nhiều thanh niên Việt Nam có bằng cấp cao, lại không thiếu nhiệt tâm muốn cống hiến, nhưng lại không đáp ứng được yêu cầu của nhà sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoại quốc.
Ông này cũng cho rằng số người có văn bằng tốt nghiệp đại học tìm việc làm rất đông nhưng không mấy người đáp ứng được yêu cầu của công ty tuyển dụng. Ông Huỳnh Tấn Thuyết, kỹ sư, đại diện công ty Toyota Biên Hoà, Đồng Nai nhấn mạnh rằng, phẩm chất đào tạo của hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.
Vì vậy mà thực tế cho thấy, rất nhiều người có bằng cấp ở lĩnh vực này lại phải làm việc ở lĩnh vực khác tại Việt Nam. Còn theo kỹ sư Bùi Công Chung của Công ty Bureau Veristas Consumer Products Service Việt Nam thì nhiều người trẻ ở Việt Nam rất kém ngoại ngữ, không đủ trình độ giao tiếp vì không chủ động học ngoại ngữ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Họ không hiểu rõ tầm quan trọng của ngoại ngữ, cho nên đến thời gian sau này khi hiểu ra thì đã muộn. (S. Châu)