50 năm biến cố Mậu Thân 1968 qua lời kể của ông Trần Vệ – Cựu sĩ quan Thuỷ Quân Lục Chiến

Hôm nay, SBTN có dịp đuược trò chuyện cùng với một cựu sĩ quan Thuỷ Quân Lục Chiến của VNCH – ông Trần Vệ. Đơn vị của ông đã có mặt trong những ngày giải toả thành phố Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Xin mời quý vị cùng lắng nghe lời kể của ông về những gì mà ông đã chứng kiến trong biến cố Mậu Thân 1968.