Nguyên Trung Tá Lê Văn Khương kể về biến cố Mậu Thân

Cách đây tròn 50 năm đúng vào đêm Giao Thừa Tết Mậu Thân 1968, cuộc tổng tấn công của quân Cộng Sản Bắc Việt đã man rợ thảm sát đồng bào ngay trong đêm Giao thừa. Hơn 6000 người dân vô tội tại Huế và những nấm mồ chôn tập thể khắp nơi trên toàn cõi miền Nam Việt Nam. Chúng tôi có dịp gặp gỡ ông Lê Văn Khương – Nguyên Trung Tá VNCH vung 1 chiến thuật và được nghe ông kể lại biến cố đau thương ấy.