50 năm biến cố Mậu Thân 1968 qua lời kể của Nguyên Thiếu Tá Thuỷ Quân Lục Chiến Trần Quang Duật

Trong chương trình Xuân Mậu Tuất nhớ Mậu Thân, chúng tôi có dịp tiếp xúc nguyên Thiếu Tá Thuỷ Quân Lục Chiến – ông Trần Quang Duật và ông sẽ kể lại trận đánh năm 1968 vào dịp Tết Mậu Thân.