50 năm biến cố Mậu Thân 1968 qua lời kể của cựu Trung Tướng Lữ Lan

Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của cựu Trung Tướng Lữ Lan về biến cố Mậu Thân 1968. Biến cố này đã để lại rất nhiều đau thương cho người dân miền Nam cho đến tận bây giờ.