50 năm biến cố Mậu Thân 1968 qua lời kể của cựu Trung Tá Trần Ngọc Huế

Biến cố Mậu Thân 1968 đã nhiều lại nhiều đau thương cho người dân miền Nam Việt Nam và đặc biệt là người dân Huế. Chúng tôi có dịp gặp gỡ cựu Trung Tá Trần Ngọc Huế. Ông đã tốt nghiệp khoá 18 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Vào thời điểm Tết Mậu Thân 1968, ông là Đội Trưởng đại đội Hắc Báo Sư Đoàn 1 Bộ Binh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe lời kể của nhân chứng lịch sử này sau đây.