50 năm biến cố Mậu Thân 1968 qua lời kể của cựu Đại Uý Võ Đại Lợi thuộc tiểu khu Thừa Thiên

Nhân dịp 50 năm tưởng niệm biến cố Mậu Thân 1968, chúng tôi đã gặp gỡ một vài đồng hương trên khắp tiểu bang Hoa Kỳ. Họ những cựu quân nhân VNCH và người dân đã trực tiếp trải qua biến cố đau thương Mậu Thân 1968. Nay đã 50 năm trôi qua, nhưng vết thương trong lòng họ vẫn còn đó khi nhắc lại một biến cố đầy đau thương và tội lỗi mà quân đội Cộng Sản Bắc Việt đã gây ra cho dân tộc Việt Nam. Hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe lời kể lại của cựu Đại Uý Võ Đại Lợi thuộc tiểu khu Thừa Thiên.