50 Hộ dân Thôn Lạc Thanh – Hà Tĩnh khát nước sạch

Thôn Lạc Thanh, xã Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh hiện có khoảng 50 hộ dân đang sinh sống, chủ yếu bằng nghề nông và đánh bắt cá trên sông. Địa thế của thôn nằm trên một khu đất khá cao, lại ít mạch nước ngầm nên nguồn nước sạch rất khan hiếm. Có những nơi phải khoan giếng trên 80m mới có nước. Tuy nhiên, nước giếng cũng chỉ đủ sử dụng trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 3. Mùa khô từ tháng 4 đến hết tháng 7 thì giếng cũng không có nước. Người dân phải dùng nước gánh nước dưới sông lên. Vì thôn Lạc Thanh gần như nằm cuối nguồn con sông nên rác thải từ các trang trại, nhà máy từ đầu nguồn trôi về đây rất nhiều làm nước bị ô nhiễm. Người dân cũng chỉ dám dùng nước sông để tắm giặt, còn nước ăn phải sang làng bên xin về.