24/11/2013 | 0

50% GIA ĐÌNH NÔNG DÂN VIỆT NAM PHẢI VAY NẶNG LÃI

50% GIA ĐÌNH NÔNG DÂN VIỆT NAM PHẢI VAY NẶNG LÃI

TIN HÀ NỘI -Theo kết quả nghiên cứu sâu về gia đình ở nông thôn năm 2012 tại 12 tỉnh của Việt Nam do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) thực hiện và kết quả vừa được công bố hôm 21 tháng 11-2013 thì  có đến 50% gia đình nông dân phải vay nặng lãi.

Tuy Hà Nội đặt định nhiều chính sách và nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế nhằm giúp nông dân Việt Nam thoát khỏi đói nghèo nhưng kết quả cuộc nghiên cứu về gia đình ở nông thôn năm 2012 do CIEM thực hiện, cho thấy, đại đa số gia đình nông dân vẫn “tự lực vượt khó” bằng các “cơ chế phi chính thức”  (vay mượn bên ngoài hệ thống ngân hàng và chịu lãi cao). CIEM cho biết, có tới 42% nông dân không cảm thấy hạnh phúc vì thu nhập quá thấp, không tương xứng với sức lực mà họ bỏ ra. Thu nhập thấp cũng là lý do tạo ra nhiều rủi ro. CIEM ước tính, thiệt hại trung bình đối với đủ loại rủi ro (thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi…) đố lên đầu mỗi gia đình nông dân ở mức khoảng 8 triệu đồng một năm. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy nông dân vẫn là bộ phận gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất Việt Nam. Ngoài chuyện không nhận được những hỗ trợ cần thiết từ phía chính quyền, nông dân còn thiếu thông tin, thiếu khả năng sơ chế, thiếu kho bãi bảo quản sản phẩm, trả chi phí vận chuyển cao… Trong mười năm qua, CIEM đã thực hiện năm cuộc khảo sát về nông dân và nông thôn (2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012) để hỗ trợ hoạch định chính sách phát triển kinh tế cho nông thôn. Tuy nhiên các cuộc khảo sát luôn cho thấy, thực trạng năm sau tồi tệ hơn hai năm trước.