5 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam ra tuyên bố về quyền tự do lập hội và biểu tình

5 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam ra tuyên bố về quyền tự do lập hội và biểu tình

Năm tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và hơn 70 nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước vừa ký chung một bản tuyên bố về quyền tự do lập hội và tự do biểu tình.

Bản tuyên bố đề ngày 28 tháng 9 năm 2017, được công bố trên nhiều diễn đàn mạng từ hôm 1 tháng 10. Bản tuyên bố ghi nhận, các bản hiến pháp của nước Việt Nam cộng sản từ năm 1946 tới nay đều nêu các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do tụ họp và biểu tình. Nhưng tất cả các quyền này vẫn chưa được nhà cầm quyền tôn trọng. Sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975, việc ngăn cản các quyền công dân vừa kể không còn phù hợp. Nhưng chính phủ và các cơ quan nhà nước đã cố tình trì hoãn các dự án luật lập hội và biểu tình nhiều lần, với những lý do không thể chấp nhận.

Do đó, bản tuyên bố yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải thay đổi nhận thức, từ bỏ thái độ nghi ngờ và kỳ thị đối với các tổ chức xã hội dân sự. Bản tuyên bố yêu cầu quốc hội xem xét trách nhiệm của chính phủ và các cơ quan đang trì hoãn các dự luật lập hội và biểu tình để có biện pháp giải quyết dứt khoát.

Các tổ chức ký tên trong tuyên bố chung bao gồm: Diễn đàn Xã hội dân sự, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Ban vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Diễn đàn Bauxite Việt Nam, và Câu lạc bộ Phan Tây Hồ. 76 người ký tên đầu tiên gồm nhiều vị khoa bảng, học giả, văn nghệ sĩ và nhân sĩ trong nước, hoặc đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, Canada, Tây Âu, Đông Âu và Úc.

Huy Lam / SBTN