08/09/2017 | 2

5 Cựu Tổng Thống còn sống giới thiệu một quảng cáo kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão Harvey

5 Cựu Tổng Thống còn sống giới thiệu một quảng cáo kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão Harvey

Washington DC. (CBS) – 5 cựu tổng thống còn sống giới thiệu một đoạn video quảng cáo vào tối hôm qua, kêu gọi người Mỹ đóng góp hiện kim và hiện vật, trong nỗ lực cứu trợ nạn nhân cơn bão Harvey.

Đoạn quảng cáo kéo dài chưa tới một phút, trong đó các cựu tổng thống lần lượt xuất hiện, gồm Bill Clinton, Barrack Obama, Jimmy Carter, George W. Bush, và cuối cùng là George H. W. Bush.

5 cựu tổng thống yêu cầu người Mỹ chung tay giúp đỡ hàng trăm ngàn nạn nhân bị lũ lụt ở miền đông nam Texas. Tất cả các khoản tiền được thu thập thông qua quỹ One America Appeal, và sẽ chuyển đến một tài khoản đặc biệt được thành lập thông qua tổ chức George H. W. Bush Presidential Library Foundation ở Texas. Toàn bộ số tiền đóng góp sẽ nhanh chóng phân phát tới các nạn nhân.

Cựu tổng thống Clinton xuất hiện đầu tiên, ông nói bão Harvey gây ra sự tàn phá khủng khiếp, nhưng cũng mang lại điều tốt nhất trong nhân loại. Tiếp theo, cựu tổng thống Obama cho biết các cựu tổng thống và ông muốn giúp người Mỹ bắt đầu sự phục hồi. Cựu tổng thống Carter xác nhận các bạn hữu của ông ở Texas đang thực hiện điều này. Cựu tổng thống Bush Con, cựu Thống Đốc Texas, cho biết hiện nay cư dân Texas nhận được nhiều yêu thương hơn cả nước lũ. Cuối cùng cựu tổng thống Bush Cha đưa ra kết luận rằng tất cả mọi người đều yêu thương tiểu bang Texas.

Đương kim Tổng Thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân cũng đóng góp 1 triệu Mỹ Kim từ tiền riêng cho nạn nhân bão Harvey. (Mai Đức)