19/10/2020 | 0

47 dự án đầu tư của CSVN ở nước ngoài lỗ hơn 1 tỷ Mỹ kim 

47 dự án đầu tư của CSVN ở nước ngoài lỗ hơn 1 tỷ Mỹ kim 

Dự án muối mỏ Kali ở Lào gặp khó, phải dừng đầu tư (Tiền Phong)

Tin từ Hà Nội: Theo VietnamNet, trong số các dự án đầu tư của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ở ngoại quốc, có 47 dự án bị lỗ với tổng số lỗ lũy kế hơn 1 tỷ Mỹ kim.

Theo báo cáo gửi quốc hội cộng sản, tính đến ngày 31/12/2019 có 27 doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối có dự án đầu tư ra nước ngoài, thực hiện đầu tư tại 130 dự án, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực viễn thông, thăm dò và khai thác dầu khí, trồng cây cao su, khai thác khoáng sản, xây lắp và vận tải hàng không, bệnh viện, chế biến dược phẩm,…

Năm 2019, có 87 trong 130 dự án báo cáo về doanh thu, lợi nhuận với tổng doanh thu tại nước ngoài là 7,021 tỷ Mỹ kim. Trong đó, 53 dự án có lợi nhuận với tổng lợi nhuận 565 triệu, 33 dự án bị lỗ với số lỗ là 156 triệu.

Trong số các dự án đầu tư ở nước ngoài, có 47 dự án bị lỗ lũy kế với số lỗ lũy kế là 1.05 tỷ Mỹ kim. Ngoài ra, còn một số dự án chưa báo cáo doanh thu và lợi nhuận nên chưa có cơ sở để đánh giá về hiệu quả đầu tư của các dự án này.

Các dự án khai thác, thăm dò dầu khí phải dừng, hoặc thực hiện thủ tục kết thúc. Một số dự án trồng và chế biến cây cao su vẫn còn trong giai đoạn đầu tư hoặc mới đưa vào khai thác và đang lỗ, tiềm ẩn rủi ro về chính sách đất đai, thuế, lao động…  Một số dự án viễn thông có số lỗ lũy kế lớn hoặc mất quyền kiểm soát và rủi ro tỷ giá.

Quốc Tuấn