05/04/2016 | 3

44 sinh viên Đại học Luật Hà Nội yêu cầu tòa án Hà Nội chấm dứt vi hiến

44 sinh viên Đại học Luật Hà Nội yêu cầu tòa án Hà Nội chấm dứt vi hiến

Trường Đại học Luật Hà Nội

Trong thư yêu cầu, các bạn sinh viên đã chỉ rõ việc tòa án Hà Nội ngăn chặn sinh viên Luật, người dân đến tham dự phiên tòa, dù không có giấy mời hay giấy triệu tập của tòa, là vi hiến và vi phạm pháp luật.

Các bạn sinh viên cho biết, các thế hệ sinh viên Luật tiếp theo cần được tham dự phiên tòa để có thêm tư liệu, thực tế để học và nâng cao kiến thức về pháp luật. Vì vậy, 44 đã viết thư yêu cầu Tòa án nhân dân Hà Nội chấp thuận các nội dung sau:

“1) Mọi người đều được vào tòa án và khi ra vào phải xuất trình giấy tờ tùy thân, được cấp số theo thứ tự. 2) Có máy quét an ninh để kiểm tra những người ra vào tòa án. 3) Tòa án có thể thông báo số lượng có hạn người đến tham dự. 4) Trong trường hợp vụ án được đông đảo dư luận và người dân quan tâm thì tòa án nên tạo điều kiện bằng các biện pháp như: truyền hình trực tiếp, phát thanh qua loa,… 5) Cần cải thiện lại website của tòa như không để nội dung sơ sài như hiện nay, cập nhật thông tin đầy đủ các nội dung cần thiết. 6) Tòa án là nơi công cộng nên cần phải sắp xếp các phương tiện đúng nơi quy định tạo mỹ quang quang cảnh tòa án và phục vụ tốt cho người dân đến tham dự phiên tòa. 7) Tòa án cần cung cấp những bản án đã xét xử công khai để phục vụ sinh viên Luật trong quá trình học tập.”

Luật sư Lê Luân, Hà Nội chia sẻ về sực việc này: “Đối với 44 bạn sinh viên ký tên vào văn bản đề nghị ông Chánh án tòa án Hà Nội dừng việc vi hiến như đã nêu sáng nay và muốn được đối thoại trực tiếp cùng vị chánh án này, mà nếu các bạn gặp khó khăn trong quá trình học tập, bị cảnh cáo, nhắc nhở, bị gây khó dễ, đánh điểm thấp, trượt, ngoại trừ do chính các bạn không đủ năng lực, thì các bạn hãy mạnh mẽ lên tiếng. Chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp và cùng sát cánh bên các bạn.”

Lá đơn của 44 sinh viên luật cũng nhắc lại khoản 3, điều 103, Hiến pháp 2013 và khoản 2, điều 11, Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014 quy định: “Tòa án nhân dân xét xử công khai. Trong trường hợp đặc biết cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục, của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, tòa án nhân dân có thể xét xử kín”.

Cũng theo đơn, điều 18, bộ luật tố tụng hình sự, điều 15 bộ luật tố tụng dân sự, điều 17 Luật tố tụng hành chính đều quy định việc xét xử của tòa án cần được công khai, mọi người đều có quyền tham dự.

44 sinh viên nói: “Chúng tôi không thể hiểu nổi là từ lúc nào Tòa án nhân dân Hà Nội lại ra những quy định trái Hiến pháp, trái pháp luật và bắt sinh viên Luật phải tuân theo”

Trước đó, một nhóm luật sư tại Hà Nội cũng có yêu cầu này gửi đến Tòa án Hà Nội với nội dung tương tự cho rằng “những sinh viên luật, cử nhân luật trẻ cần được tham dự các phiên tòa để có thêm tư liệu, thực tế phục vụ quá trình học tập, nâng cao chuyên môn nghề nghiệp.”

Chữ ký của 44 sinh viên Đại học Luật Hà Nội trong lá đơn.

Ân Thiên / SBTN