41 năm trôi qua, nỗi đau còn đó…

Bốn mươi mốt năm đi qua, nỗi đau tật nguyền của người thương phế binh Hoàng Diệu như bị chọc xoáy trong những ngày ngày cuối tháng Tư tại Sài Gòn. Ông nói rằng giờ làm đủ sống đã là một may mắn lắm rồi. Nhiều đồng đội cũ của ông cũng tàn tật, đã phải tha hương cầu thực trong tủi nhục, bệnh tật suốt hơn bốn mươi năm qua.