17/05/2014 | 0

400 người tụ tập dự lễ kết hôn đồng tính tại Idaho

400 người tụ tập dự lễ kết hôn đồng tính tại Idaho

Boise, Idaho. (CBS) – Hơn 2,000 người đã nhận được lời mời trên mạng xã hội Facebook tụ tập trước tòa án Idaho vào ngày hôm nay Thứ Sáu, để đón chào ngày hôn lễ của giới đồng tính. Ban Tổ chức cho biết đã nhận được yêu cầu giữ chỗ trước của hơn 400 người.
Trên trang mạng Facebook cũng xuất hiện nhiều lời đề nghị của các chủ tiệm bánh địa phương, các cửa tiệm và cả các nhiếp ảnh viên muốn trợ giúp các cặp kết hôn đồng tính tại buổi lễ này. Có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi lễ diễn ra vào trưa ngày hôm nay, và ban tổ chức nói rằng hãy còn chỗ cho những người chưa kịp ghi danh tham dự.
Emily Walton nói rằng người tham dự có bánh và cà phê để dùng, do các thương gia biếu tặng để tỏ lòng ủng hộ. Bà cũng nói rằng khung cảnh tương tự sẽ diễn ra tiếp theo tại tiểu bang Idaho, chứ không chỉ trong ngày hôm nay.
Tuy nhiên, Emily Walton cũng nói rằng bà thất vọng vì một số trở ngại trước mắt, và cho rằng sự tập họp vào ngày hôm nay chỉ nhằm một mục đích giản dị là bày tỏ sự ủng hộ các cặp đồng tính. Họ vẫn còn phải tiếp tục chờ đợi cơ hội chính thức có thể kết hôn tại Idaho. (S. Châu)