09/05/2021 | 3

40% các công ty hạng vừa và hạng nhỏ ở Việt Nam phải giảm nhân sự vì khó khăn

40% các công ty hạng vừa và hạng nhỏ ở Việt Nam phải giảm nhân sự vì khó khăn

Hình minh hoạ- Nguồn hình Đức Thiện, Tuổi trẻ

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 7 tháng 5 năm 2021 loan tin, do tác động của đại dịch coronavirus 19, đến nay đã có 40% công ty hạng vừa và nhỏ đang hoạt động tại Việt Nam đã buộc phải cắt giảm dân sự, trong đó có 27% công ty phải cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc vì không có khả năng chi trả tài chính.

Theo khảo sát của mạng xã hội Facebook, tính đến tháng 2 năm 2021, Việt Nam có khoảng 24% công ty vừa và nhỏ phải đóng cửa; 62% công ty vừa và nhỏ đang hoạt động trên Facebook bị giảm doanh số bán hàng so với cùng thời gian năm 2020; 19% các công ty vừa và nhỏ đang hoạt động trên Facebook phải đối mặt với những thách thức liên quan đến dòng tiền, và 24% lo lắng về những thách thức liên quan đến nhu cầu khách hàng giảm hoặc thiếu hụt khách hàng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, có khoảng 25% công ty vừa và nhỏ tham gia khảo sát báo cáo doanh thu tăng hơn so với năm ngoái. 55% công ty vừa và nhỏ đang hoạt động trên Facebook tự tin vào khả năng tiếp tục hoạt động trong ít nhất 6 tháng nếu tình trạng khó khăn về dịch vẫn tiếp diễn.

An Nhiên