4 ứng cử viên gốc Việt tranh cử chức Nghị Viên khu vực 7 thành phố San Jose

Hiện nay tại khu vực 7 thành phố San Jose, đã có 7 người đứng ra tranh cử chức Nghị Viên. Trong số họ, có 4 người Mỹ gốc Việt. Đó là cô Vân Lê, ông Thomas Dương, ông Chris Lê và nghị viên Nguyễn Tâm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của họ trong phóng sự sau đây.