26/02/2014 | 0

4 triệu người mua bảo hiểm Obamacare

4 triệu người mua bảo hiểm Obamacare

Washington, DC. (Reuters)
Trong một cuộc tập họp của Tổ chức Hành Động, một nhóm chính trị được thành lập từ bộ máy vận động tranh của của Tổng Thống vào năm 2012, ông Obama cho biết khoảng 4 triệu người đã ghi danh mua bảo hiểm y tế thông qua thị trường trao đổi do đạo luật cải tổ y tế của ông, còn được gọi là Obamacare cung cấp.
Cơ quan phụ trách chương trình Obamacare, Trung Tâm Dịch Vụ Medicae và Medicaid cho biết trong một bản thông cáo rằng phúc trình ghi danh đầy đủ trong tháng 2 sẽ được công bố vào giữa tháng 3. Con số do ông Obama đưa ra cho thấy có thêm 700,000 người ghi danh mua bảo hiểm cá nhân dưới chương trình Obamacare, ngoài 3.3 triệu người đã ghi danh từ ngày 1 tháng 10 cho tới ngày 1 tháng 2. Lượng người ghi danh tăng mạnh sau thời gian ra mắt trang mạng HealthCare.gov vào tháng 10 năm ngoái gặp đầy trục trặc.
Hạn chót để ghi danh mua bảo hiểm cho năm 2014 là ngày 31 tháng 3. Chính phủ và các nhóm đồng minh đang tăng cường thuyết phục thêm những người chưa có bảo hiểm ở các thành phố lớn ghi danh. Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội phi đảng phái đã hạ mức dự đoán số người ghi danh cho năm 2014 xuống còn 6 triệu người, giảm so với ước tính ban đầu là 7 triệu người.
Ông Obama kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục tiếp cận mọi người để thuyết phục họ ghi danh mua bảo hiểm y tế. Obamacare vẫn là một mục tiêu tấn công của đảng Cộng Hòa, hy vọng sử dụng sự bất mãn của cử tri với chương trình này để giành được quyền kiểm soát Quốc Hội trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. – N. Trần