31/08/2017 | 3

4 triệu người bị phạt vì không có bảo hiểm y tế trong năm 2016

4 triệu người bị phạt vì không có bảo hiểm y tế trong năm 2016

Ảnh: Reuters

Washington DC. (Reuters) – Sở Thuế IRS vừa báo cáo, trong năm 2016, khoảng 4 triệu người Mỹ đã phải trả tiền phạt vì không có bảo hiểm y tế, với mức trung bình là 708 Mỹ kim mỗi người.

Số tiền phạt này được IRS gọi là tiền chia sẻ trách nhiệm cá nhân, ISRP. Mức trung bình này cao hơn chút ít so với mức tiền phạt tối thiểu 695 Mỹ kim đối với 1 người không có bảo hiểm y tế trong 1 năm.

Ngoài ra, có 22.6 triệu người khác đã nộp đơn xin được miễn trừ việc bắt buộc mua bảo hiểm y tế, và đã không phải trả tiền phạt ISRP. Bên cạnh đó, cũng có một nhóm người không hề khai báo gì về việc có mua bảo hiểm y tế hay không, và đã không bị phạt do một lệnh hành pháp từ Tổng Thống Donald Trump.

Hiện nay, các hồ sơ thuế không khai báo tình trạng bảo hiểm y tế đều bị IRS từ chối. Báo cáo của IRS được tính tới tháng 4, 2017. Cơ quan này khẳng định sẽ tiếp tục phạt tiền những người không mua bảo hiểm y tế trong mùa khai thuế cho năm 2017, theo như quy định trong đạo luật Affordable Care Act, Obamacare.

Từ năm 2014, đạo luật Affordable Care Act bắt buộc mỗi người dân Mỹ phải mua bảo hiểm, nếu không, họ sẽ phải trả tiền phạt cho IRS. Vào năm 2016, mức phạt này là 695 Mỹ kim, hoặc 2.5% tổng thu nhập trước thuế, tùy theo số tiền nào nhiều hơn.

Theo thống kê, số người Mỹ chấp nhận đóng tiền phạt để không mua bảo hiểm y tế đang giảm dần qua từng năm. Vào năm 2015, số người đóng tiền phạt là 5.6 triệu người. Đến năm 2016, con số này giảm còn 4 triệu người. (Ngô Bảo)

TAGS: obamacare